DỊCH VỤ QUẢN TRỊ WEBSITE
cÁC GÓI QUẢN TRỊ

Quản trị Website

Chúng tôi giúp bạn quản lý, sửa đổi, phát triển và xử lý các vấn đề liên quan đến website. Đảm bảo cho website của bạn hoạt động ổn định tại bất cứ thời gian nào. Bạn sẽ không còn phải băn khoăn về việc vận hành website, về các yếu tố kỹ thuật hay bất cứ vấn đề gì khác

Gói Cơ bản

 • 5 bài viết mới /tháng
 • 1 banner/tháng
 • 1 lần sửa đổi website/tháng
 • backup dữ liệu 1 tuần/lần

1.000.000 đ

Đăng ký ngay
Popular

Gói Phổ Thông

 • 10 bài viết mới /tháng
 • 1 banner/tháng
 • 2 lần sửa đổi website/tháng
 • backup dữ liệu 1 tuần/lần

2.000.000 đ

Đăng ký ngay

Gói chuyên nghiệp

 • 20 bài viết mới /tháng
 • 5 banner / tháng
 • 5 lần sửa đổi website / tháng
 • Backup dữ liệu 3 ngày / lần

5.000.000 đ

Đăng ký ngay

Tất cả các gói trên đều đã bao gồm các dịch vụ sau

Đăng bài mới cho doanh nghiệp

Tư vấn Marketing Online

Quản trị, xử lý sự cố

Form liên hệ

Giám sát hoạt động của website

Hỗ trợ 24/7

Hãy cho GADVN biết một số thông tin về bạn

Hãy cho Gadvn biết 1 số thông tin của bạn


.